Zorgaanbieders

Mijn ervaring:

In het onderwijs heb ik me jaren bezig gehouden met het ontwikkelen van beleid voor de leerlingen die ergens een blokkade of beperking hadden. Ik heb mentorlessen ontworpen en gegeven, ik heb cursussen aan collega’s gegeven, ik heb leerlingen groepsgewijze of individueel begeleid op het ge­bied van leren leren, leren kiezen en leren leven. Dat hield ook in dat ik dyslexiebeleid initieerde op school en later aan de wieg stond van omgaan met en begeleiden van jongeren met een ontwikke­lings­­­stoornis.

Na 25 jaar lesgeven heb ik namens onze onderbouwafdeling een huiswerkinstituut opgezet, waar al heel snel jonge ASS-ers en AD[H]D-ers werden aangemeld.

Waar ik eerst (met als medewerkers jonge studenten) dacht me alleen te richten op leren plannen en leren leren, werd er al snel veel meer van ons gevraagd. We hebben de handschoen opgepakt en ik heb in de afgelopen 15 jaren soms met vallen, maar altijd weer met opstaan en een heel erg wisselend medewerkersteam, de begeleiding steeds meer gericht op het leren organiseren van het leven, waarin structuur binnen en buiten het domein onderwijs, heel belangrijk is.  

Daar wil ik toekomstige cliënten mee helpen, vanuit het ideaal dat we er samen voor staan: de jongere (met beperkingen), de ouders en de hulpverleners.

Zoek je iemand om (tijdelijk):

  • één of meer collega’s te begeleiden en /of te coachen
  • te helpen om vastgelopen processen vlot te trekken
  • nieuw elan in de organisatie te brengen door met een frisse blik naar de organisatie te kijken
  • samen met een team het doel en de toekomst te (her) definiëren
  • (toekomstige) cliënten te ondersteunen bij het keukentafelgesprek
  • jonge medewerkers (studenten, flexwerkers?) te coachen in hun professionaliteit
  • het management bij te staan mede om de kwaliteit te verbeteren.