Wie is Joop de Goede

Ik ben geboren in 1953 in De Bilt, tussen Amersfoort en Utrecht. Ik heb daar mijn schoolperiode door­gebracht tot mijn 21ste. Ik heb in die tijd een aantal maanden in Ierland gewerkt en ben daarna begonnen aan mijn opleiding tot docent Engels: eerst via de universiteit in Groningen (dat beviel me helemaal niet) en daarna op de NLO Ubbo Emmius. Ik ben in 1980 geslaagd en was toen 2degraadsdocent Engels en wiskunde. Ik ben gaan werken aan Us Hiem, een kleine huishoudschool in Dokkum en ben in 1984 voor anderhalf jaar verkast naar de Kapteyn Mavo in Groningen. Van 1985 tot 2019 ben ik verbonden geweest aan het Gomarus College.

Ondertussen ben ik getrouwd en hebben we 4 kinderen gekregen, die nu weer uitgezwermd zijn.

Ik heb me naast Engels veel bezig gehouden met docenten-en leerlingbegeleiding in de breedste zin van het woord. In die 39 jaar heb ik, soms samen met anderen, begeleidingstrajecten ontwikkeld: studievaardigheden, studiegewoonten, introductieweek, groepsdynamica, omgangs­ge­drag, oudergesprekken, slecht nieuwsgesprekken, noem maar op.

Naast het organiseren van begeleiding aan jongeren met ASS-problematiek (autisme, Asperger), AD[H]D, ODD, NLD en hechtingsproblematiek heb ik me de laatste jaren sterk gemaakt voor hoog­begaafde jongeren die het lang niet altijd gemakkelijk hebben op school of in het leven. Ik organiseer voor docenten en medewerkers van scholen een jaarlijks terugkerend symposium om samen antwoorden te vinden op vragen die alom leven.

In de afgelopen 8 jaar heb ik aan de wieg gestaan en meegewerkt in de Ondersteuningsplan Raad van het SamenwerkingsVerband Passend Onderwijs, Groningen Stad, VO 20.01.

In de zomermaanden speel ik softbal in het recreantenteam van de BSC Knights in Leek.

Zondags gaan we zo mogelijk twee keer naar de kerk en ben ik ouderling in de kerkenraad.

Diploma’s

 • HBS-B
 • NLO, Engels, 2de graad
 • NLO, wiskunde, 2de graad
 • NHL, Engels, 1ste graad

Cursussen en nascholing

 • Basiscursus Middenmanagement
 • Coaching vaardigheden
 • Gordon A cursus: effectief onderwijzen
 • Gespreksvaardigheid
 • Effectieve Werkveldbegeleiding
 • Digitaal Rijbewijs
 • Basiscursus informatica
 • Beginnende decanen in het VO

Cursussen medezeggenschap en Passend Onderwijs

 • Medezeggenschap
 • Good Governance
 • OPR en samenwerkingsverbanden

Cursussen zorg

 • PGB’s en Zin
 • Begeleiding van cliënten (bij de aanvraag)

En vele andere korte of langere cursussen in de tijd dat er nog geen certificaten verplicht waren. Ik ben ondertussen de tel kwijtgeraakt…

Kamer van Koophandel: 75592142

Lid van PaletZorg, de vereniging van kleine (zorg) zelfstandigen in Noord Nederland