Onderwijs

Mijn ervaring:

39 jaar onderwijs van LWOO (vroeger) tot en met TTO nu: Engels en wiskunde geven, beleid maken, begeleiden. Kortom, ondersteuning op allerlei terreinen bieden aan leerlingen.

Ondertussen maakten we materialen om leerlingen beter hun huiswerk te laten plannen en in hun leven te plaatsen.

Een prachtige fase in mijn schoolleven was de tijd dat ik als mentor zei dat we eigenlijk niet de eerste week van het schooljaar met de brugklassen op kamp moesten. Die kinders (en wij) waren op vrijdag bekaf en moesten het hele weekend bijkomen, en nog hadden zij niets van school gezien! Ik heb toen op verzoek de introductieweek ontwikkeld: 5 dagen onderwijs, maar dan anders. Jaren later, toen ik er niets meer mee van doen had, was de (en is) de introductieweek nog steeds voor 70% geënt op mijn oorspronkelijke ideeën. En dat vind ik wel gaaf!

Al in een heel vroeg stadium heb ik docentenbegeleiding bij ons op school op de kaart gezet. Dat was in het begin niet gemakkelijk, want collega’s (lees directies) vonden dat jonge en startende docenten bij ons geen problemen hadden en als ze ze wel hadden kunnen ze ‘toch bij mij aankloppen’! Ja ja, dat was toen de mores: als je problemen had besprak je die met de man die je ook beoordeelde na een jaar. Nou, dan heb je dus geen problemen opeens!

Op een geven moment kwam de directeur van de VMBO-afdeling bij mij en vroeg me of ik leiding wilde geven aan vmbo collega’s in het project Praktische Sector Oriëntatie. Ver nadat andere scholen hiermee gestopt waren, zijn mijn collega’s doorgegaan en leeft het gedachtengoed nog steeds. Het is terug te vinden in onderdelen van het vmbo curriculum p school

Na 25 jaar lesgeven heb ik namens onze onderbouwafdeling een huiswerkinstituut opgezet. Niet een gewoon huiswerkinstituut, maar eentje waar in kleine groepjes gewerkt wordt en echt aan een ‘gedragsverandering’ werd en wordt gewerkt. Ik heb hierin mijn ideeën die ik en al die jaren uitgekristalliseerd had in één methode gestopt en die methode heeft bewezen dat het werkt!

Zoek je iemand om (tijdelijk):

 • één of meer (vastgelopen) collega’s te begeleiden en / of coachen
 • jonge medewerkers (starters, tijdelijk personeel) te coachen in hun professionaliteit
 • zij-instromers te coachen
 • het ondersteuningsteam te begeleiden of te leiden (en nieuwe wegen in te slaan)
 • het mentoraat te helpen verbeteren
 • vastgelopen processen te helpen vlot te trekken
 • met een frisse blik naar de organisatie of team te kijken
 • samen met een team het doel en de toekomst te (her) definiëren
 • (samen met medewerkers) een studiedag te organiseren
 • cursussen te (laten) geven
 • te helpen om een huiswerkinstituut op te zetten
 • te helpen een externe jeugdzorgaanbieder te organiseren binnen de school
 • onderwijsbeleid te maken of ‘her-maken’