Home

Ik ben Joop de Goede en heb 39 jaar ervaring in het onderwijs en daarnaast 15 jaren ervaring als directeur / bestuurder van een jeugdzorgaanbieder en een huiswerkinstituut. Beide stichtingen heb ik opgericht in samenwerking met mijn school: het Gomarus College.

Nu wil ik graag mijn kennis, ervaringen en vaardigheden delen met anderen. Ik ben ervan overtuigd dat scholen, huiswerkinstituten, samenwerkingsverbanden, (jeugd)zorgaanbieders gebaat kunnen zijn bij externe adviseurs. Een begeleider die ook tijdelijk de plek in kan nemen van een afwezige medewer­ker, een begeleider die samen met een medewerker of een heel team een doel kan bereiken, een begeleider die gewoon een luisterend oor heeft voor problemen binnen de organisatie.