Missie en visie

Missie:

Ik wil vanuit mijn christelijke waarden en normen met mijn opgedane kennis en vaardigheden organisaties helpen om zelf oplossingen voor een ‘probleem’ of ‘zwakte’ te vinden en uit te werken.

Visie:

Ik word het liefst ingezet als coach/tutor/medewerker en meedenker om samen een gesteld doel te bereiken. Adviezen kunnen in het ronde archief terecht komen en dan is het geld verkeerd besteed. Als we samen een doel bereiken is het ‘money well spent’.

Volgens mij  hoeft een oplossing helemaal niet ver weg te zijn. Ergens met iemand over praten die de wijsheid der jaren heeft kan al veel schelen. Diegene een tijdje laten meewerken aan de oplossing brengt alles nog sneller dichterbij. Je hoeft geen expert te zijn om je naaste te kunnen helpen, maar het helpt wel als je praat vanuit je kennis en vaardigheden!