Hoogbegaafdheid

Jaren geleden ben ik bij ons op school voortrekker geweest van de gymnasiumafdeling. Tegen beter weten in heb ik veranderingen mogen aanbrengen in de vastgeroeste structuur en hebben we gymnasium+ gestart. 

En toen kwam de VWOplus-afdeling: een prachtig en innoverend nieuwe manier van lesgeven en omgaan met jongeren. Het was een mooi initiatief dat heel mooi samen met het gymnasium de echt slimme leerlingen zou kunnen bedienen.

Hoewel ik in eerste instantie het nut van TTO niet inzag, ben ik jaren lang betrokken geweest bij ons TTO en was ik onderdeel van de taakgroep Tijd voor Talent, later omgedoopt tot TienerCollege.

Ik heb op verzoek van basisscholen de ‘plusklas’ gestart: jongeren uit groep 8 die ‘uitgeleerd’ waren en waarmee de groepsleerkrachten ‘handelingsverlegen waren’ werden aangemeld voor dit traject bij ons op school: 4 modules van elk 4 blokuren les op een ‘hoger niveau’. Het loopt nog steeds en we hebben al jaren twee groepen van ruim 20 jongeren.

Toen mijn collega’s aangaven dat ze een goed symposium misten heb ik gelijk de handschoen opgepakt en heb ik een landelijk symposium Hoogbegaafdenbeleid voor christelijke scholen georganiseerd. In 2020 zijn we aan de vierde versie toe! Het eerste jaar was het bedoeld voor collega’s van het VO, het tweede en derde jaar zijn nadrukkelijk ook de collega’s van het PO uitgenodigd. In 2020 proberen we ook ouders erbij te betrekken!

We hadden al een tijdje een nieuw traject ontwikkeld voor potentiele onderpresteerders: Exact Excellent. Zie de wiskunde in het dagelijks leven. 

Voor scholen:

  • Er gebeuren hele mooie dingen op de scholen in Nederland. Maar vaak blijkt het proces ergens te blijven steken (vaak bij de overgang naar de bovenbouw)
  • In andere situaties zijn de neuzen niet dezelfde kant op te krijgen
  • Of er is te weinig doorzettingskracht.
  • En bedenk maar waar het bij jullie op school gewoon niet lekker loopt

In deze en vele andere situatie kan het helpen om iemand van buitenaf te vragen om de voortgang vlot te trekken. 

Voor ouders:

  • U heeft een kind dat zich verveelt op school, dat alles al denkt te weten en te kunnen, dat gaat dwars liggen  op school
  • Of juist somber wordt en het (leven) niet meer ziet zitten
  • De school heeft hier te weinig antwoord op of herkent het probleem niet of ontkent problemen.
  • Het blijft niet alleen bij schoolproblemen: ook op catechisatie gaat het fout en thuis kunt u kritische vragen over bijbel, kerk en de schepping niet beantwoorden.

Wellicht kan ik u adviseren om uw kind te helpen de toekomst weer rooskleurig tegemoet te zien.