Ouders en jongeren

Zoekt u iemand om:

  • uw kind te helpen bij het structureren en organiseren van het huiswerk en / of het leven
  • te adviseren bij hoogbegaafdheid
  • te adviseren bij ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, AD[H]D, etc
  • te helpen bij het vinden van de juiste zorgaanbieder
  • te helpen bij conflicten met school
  • u voor te bereiden op een keukentafelgesprek met de gemeente en u tijdens het gesprek terzijde te staan.