Aanmeldformulier HB


  BOVO

  Hoe lang zijn jullie ongeveer bezig met hoogbegaafden beleid?

  Hoe zou je jullie school classificeren?
  BeginnersGevorderdenExperts

  Iedere school wil wel wat ‘halen’ op deze dag. Waar zijn jullie tegenaan gelopen waar je wel wat advies bij kunt gebruiken? Omschrijf ze eens in het kort.

  Maar je hebt vast wel iets waar je vol trots over kan vertellen aan anderen.

  Geef aan op de schaal van 1 tot 5 in hoeverre jullie anderen kunnen ‘dienen’ met tips en adviezen bij onderstaande onderwerpen (veel = 1 gewoon = 2) of juist veel tips en adviezen van anderen kunt gebruiken (4 en 5).

  1. thuiszitters

  1. hoogbegaafden met meerdere problematieken

  1. voorkomen en aanpak van onderpresteren

  1. jongeren die hoog gevoelig zijn

  1. voorzetting van beleid in Bovenbouw

  1. de verankering beleid in de school

  1. omgaan met denkbeelden die conflicteren met de geloofsopvoeding

  1. gesprek over wetenschap en geloven

  1. warme overdracht onderbouw > bovenbouw

  1. Warme overdracht PO > VO

  In hoeverre hebben jullie na al nagedacht over EN belangstelling voor:
  Belangstelling: 1 = geen - 2 = weinig – 3 = redelijk – 4 = ja – 5 = veel

  1. Samenwerken in een netwerk van christelijke scholen

   Op landelijk niveau, zoals nu

   Op regionaal niveau

   Alleen digitaal

  1. Vorming van een regionaal netwerk met basisscholen.